The Arena

Heavy tremors
in the distance

Roaring sounds
of the resistance

Behind the fields,
and hills,
all sorrow

Reminding hearts
there’s no tomorrow

To shine a light
on all the blood,
of silenced dreams,
the flood

Broken,
running all around

The sheep

Chased,
by a mighty hound

The masters
have set loose

To hide the fact
to be a sheep
you can but choose

Advertisements

Employ Your Self!

Latvia. A land still shrouded in a veil of mystery. It is a quite unknown, and often overlooked baltic country, with typical problems of a post-socialist transition into a capitalist economic system. They show mostly as poverty and unemployment/change of the market. Moreover, because of then russophilic politics, the people there are also pestered by a divide between the local Latvian and Russian populations. In spite of the problems, the country is going through a cultural rebirth. More and more people are more and more openly expressing and creating their ideas, more and more people are creating their own business opportunities, more and more people are uncovering their own lives’ power, and love.

As such, it is no big surprise that the youth exchange ‘Employ YourSelf’, that we participated in in Latvia as the Slovenian group, touched the topics of personal developement, developement and realisation of personal ideas, and creating your own business/employment.

The exchange was happening between 6. and 14. 8. 2017 on two locations. We spent most of our time at a wonderful guest house in the village Suntaži and at the of the exchange we visited the capital Riga for a couple of days. The participants came from six European countries; Latvia, Lithuania, Greece, Italy, Poland and Slovenia. The project was organised and carried out largely by a young Latvian creator Rihards Aninš, because of his own interest in the addressed topics. His supporting organisation was ‘Baltic Regional Fund’, and the Slovenian partner of the project was ‘Zavod Bob’.

In the Slovenian team, we took part in the exchange with a clear goal; to use the offered space for creating the foundation for our project – mind, body and soul therapy centre. Purpose? The realisation of our dreams.

Even though we experienced some inconveniences (long journey, broken foot,…), for us the exchange was mostly a positive experience. During the workshops we have clearly outlined who we are, what is important to us, what are our skills, what we wish to share, what to learn and experience. We were learning how to develop our own brand and got to know some basics about the use of Facebook for marketing purposes. We worked with the business model – canvas and our presented our project from different perspectives to the group.

In Riga we visited the alternative cultural centre, which resembles Ljubljana’s ‘Metelkova’. There we had a presentation of the centre, how it started out, and how is it currently operating. We also got to know the youth centre BamBus, where we finished the official part of the project with YouthPasses.

On top of that, we were also hanging out with each other and having fun. In the countryside we were next to a small lake, and could use kayaks. There were also a football and basketball fields. Some of us spent our free time for our own activites; energy therapies, massages, acro yoga, writing,…

At the exchange, we managed to ground our project, and give it a name – ‘The Original Intention’. Maybe even more importantly, we managed to establish some intercultural ties, friendships and cooperation. We are very glad to have experienced this, and would like to sincerely thank everyone involved in the implementation of the project!


Latvija. Dežela, ki je še vedno zavita v tančico skrivnosti. Precej nepoznana in dostikrat spregledana baltska država, kjer se ukvarjajo s tipičnimi težavami post-socialističnega prehoda v kapitalistični gospodarski sistem. To sta predvsem revščina in brezposelnost/sprememba trga. Poleg tega pa jih zaradi rusoljubne politike pesti še razdvoj med latvijskim in ruskim lokalnim prebivalstvom. Kljub temu pa se tudi tam dogaja kulturni preporod. Vse več ljudi čedalje bolj odkrito izraža in ustvarja svoje ideje, vse več ljudi ustvarja svoje poslovne priložnosti, vse več ljudi odkriva svojo življensko moč in ljubezen.

V pričo temu tudi ni čudno, da se je mladinska izmenjava ‘Employ YourSelf’, ki smo se je v Latviji udeležili tudi s slovensko skupino, dotaknila tematik osebnega razvoja, razvoja in uresničevanja lastnih idej ter izgradnji svojega posla/zaposlitve.

Izmenjava je potekala od 6. 8. do 14. 8. 2017 na dveh lokacijah. Večino časa smo preživeli na čudoviti počitniški domačiji v vasi Suntaži, ob koncu izmenjave pa smo za nekaj dni obiskali tudi njihovo prestolnico Rigo. Udeleženci smo bili iz šestih evropskih držav; Latvije, Litve, Grčije, Italije, Poljske in Slovenije. Projekt je organiziral mlad latvijski ustvarjalec Rihards Aninš, zaradi lastnega zanimanja za obravnavane teme. Na pomoč mu je priskočila organizacija ‘Baltic Regional Fund’, slovenski partner projekta pa je Zavod Bob.

Na izmenjavo smo v slovenski skupini odšli z jasno zstavljenim ciljem; da ponujeni prostor uporabimo za izgradnjo temeljev našega projekta – center za terapijo telesa, uma in duše. Namen? Uresničitev naših sanj!

Določenim nevšečnostim navkljub (dolgo potovanje, zlom noge,…), je bila izmenjava za nas predvsem pozitivna izkušnja. Na delavnicah smo jasno začrtali kdo smo, kaj nam je pomembno, kaj je naša sposobnost, kaj želimo deliti ter kaj se naučiti in kaj izkusiti. Učili smo se izdelave lastne znamke (brand) in izvedeli nekaj osnov o uporabi Facebook-a za namene oglaševanja. Delali smo s poslovnim modelom – kanvas in svoj projekt večkrat predstavili skupini – z različnih vidikov.

V Rigi smo obiskali alternativno kulturno središče, ki spominja na ljubljansko Metelkovo, kjer so nam predstavili sam nastanek prostora in kako trenutno deluje. Spoznali smo tudi mladinski center BamBus, kjer smo z YouthPass-i tudi zaključili uradni del projekta.

Poleg tega nam tudi ni manjkalo zabave in druženja. Na podeželju smo imeli na voljo manjše jezero, kajake, nogometno in košarkarsko igrišče,… Nekaj pa nas je prosti čas izkoristilo tudi za izvajanje naših dejavnosti; energetske terapije, masaže, akro joga, pisanje,…

Na izmenjavi nam je uspelo prizemljiti naš projekt in mu nadeti ime – ‘The Original Intention’. Mogoče še pomembneje kot to, nam je uspelo vpostaviti medkulturne stike, prijateljstva in sodelovanje. Zelo smo veseli te izkušnje in se iskreno zahvaljujemo vsem vpletenim v delovanje tega projekta!

Towards

Towards the place
that pure as light
stands on thrones
of dunes and sand

Towards the face
that makes me fight
against myself
on drowning land

Towards the space
in one short flight

Towards the space
where dreams,
as real they stand

Timeless

A place away
from past
and dreams

A place to stay
a moment free

No time there
to wear its walls

No time left
to tear its halls

Just a place
we’ll always meet

Just a place
where no defeat

Can make us stray,
or sway our feet.

Flights

Spinning lights,
the world around

Revolving,

Dancing,
with its golden crown

Longer flights
the world around

Evolving,

Mourning
every fallen star

Just Beyond

The Earth now cold
on Heavens called

To bring about
it’s angels’ horde

Where chaos still,
and freedom rule

‘Though full of beauty,
it’s sublime appeal

‘Though every hurt there
time may heal,

A journey hard
for ordered masks

Drowned in light,
that peace now just
beyond their grasps.

Joined

Joined in murder
freedoms past

Joined in murder,
free at last

As voice echoes
through
the empty halls

All silent,
left alone

Joined in murder
to a darker path

Joy in murder,
and a crazy laugh.

Chaos

Fools and liars
empty,
broken hearts

Clueless victims,
all the
passers by

Trumps and jokers
with their
hungry eyes

Harbingers of chaos,
in the order
others try to hide

Silence Still

Silence deep
where laughs
should be

Silent sleep
from hurts
still seeps

And drowns
whatever thoughts
might creep

Of hope,
and golden hills,
and living dreams,…

But silence still
a weary heart
with peace will fill.

Create a website or blog at WordPress.com

Up ↑